Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29- 2021. 10. 29

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.10.29.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.