Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 10- 2022. 03. 10

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.03.10.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti az 1991.évi költségvetésről szóló 1/1991.(III.18.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a Szociális, egészségügyi, valamint gyermek és ifjúságvédelmi hatáskör gyakorlásának átruházásáról szóló 4/1992.(VIII.12.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az 1991.évi költségvetésről szóló 1/1991.(III.18.) számú rendelet módosításáról szóló 5/1991.(VIII.29.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti az 1991.évi költségvetésről szóló 1/1991.(III.18.) számú rendelet módosításáról szóló 6/1991.(XII.12.) számú rendelet,

2. § (1) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.13.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti az 1992.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 2/1992.(II.26.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az 1992.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 2/1992.(II.26.) számú rendelet, módosításáról szóló 3/1992.(IV.30.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.13.) számú rendelet módosításáról szóló 4/1992.(IV.30.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási rendjéről szóló 5/1992.(VIII.07.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti az 1991.évi költségvetési zárszámadásról szóló 6/1992.(IX.11.) számú rendelet,

(7) Hatályát veszti az 1992.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 2/1992.(II.26.) számú rendelet, módosításáról szóló 7/1992.(IX.11) számú rendelet,

(8) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 8/1992.(IX.11.) számú rendelet,

3. § (1) Hatályát veszti az Jósvafő község Önkormányzata 1992.évi zárszámadásáról szóló 1/1993.(II.05.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti az 1993.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 2/1993.(II.05.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.13.) számú rendelet módosításáról szóló 3/1993.(II.05.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti az 1993.I. félévi pénzügyi beszámoló megtárgyalásáról szóló 4/1993.(VIII.12.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 5/1993.(VIII.27.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti a Köztisztviselők juttatásairól szóló 6/1993.(VIII.27.) számú rendelet,

4. § (1) Hatályát veszti az 1994.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 1/1994.(II.15.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a vezetékes ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 2/1994.(II.15.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 1993.évi zárszámadásáról szóló 3/1994.(IV.07.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a vezetékes ivóvízszolgálatás díjának megállapításáról szóló 2/1994.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 4/1994.(VII.11.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalásáról szóló 5/1994.(X.21.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti az Önkormányzat 1995.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalásáról szóló 6/1994.(X.21.) számú rendelet,

5. § (1) Hatályát veszti a vezetékes ivóvízszolgálatás díjának megállapításáról szóló 2/1994.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 2/1995.(I.31.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 5/1993.(VIII.27.) szóló rendelet módosításáról szóló 3/1995.(II.27.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az 1995.évi költségvetésről, végrehajtásának szabályairól, a gazdálkodás rendjéről szóló 4/1995.(II.27.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti az Önkormányzat 1994.évi zárszámadásának megtárgyalásáról szóló 5/1995.(II.27.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 5/1993.(VIII.27.) szóló rendelet módosításáról szóló 7/1995.(VI.15.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti az 1995.I. féléves költségvetési beszámoló megtárgyalásáról szóló 8/1995.(VIII.03.) számú rendelet,

(7) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/1995.(IX.28.) számú rendelet,

(8) Hatályát veszti a gépjárműadó mértékének megállapításáról szóló 13/1995.(XII.21.) számú rendelet,

(9) Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtott egyéb szolgáltatások díjának megállapításáról szóló 14/1995.(XII.21.) számú rendelet,

(10) Hatályát veszti a szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 15/1995.(XII.21.) számú rendelet,

(11) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.21.) rendelet módosításáról szóló 16/1995.(XII.21.) számú rendelet,

(12) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/1995.(IX.28.) rendelet módosításáról szóló 17/1995.(XII.21.) számú rendelet,

6. § (1) Hatályát veszti az 1995.évi zárszámadás tárgyalása, elfogadásáról szóló 1/1996.(III.14.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti az 1996.évi költségvetés tárgyalása, elfogadásáról szóló 2/1996.(III.14.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszt az önkormányzat 1996.évi költségvetéséről szóló 4/1996.(III.14.) számú rendelet,

7. § (1) Hatályát veszti az 1997.évi költségvetés tárgyalása, elfogadásáról szóló 1/1997.(II.25.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 5/1993.(VIII.27.) szóló rendelet módosításáról szóló 4/1997.(II.25.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 1996.évi gazdálkodásáról szóló 5/1997.(IV.22.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/1995.(XII.21.) számú rendelet módosításáról szóló 6/1997.(IV.22.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtott egyéb szolgáltatások díjának megállapításáról szóló rendelet 14/1995.(XII.21.) módosításáról szóló 7/1997.(IV.22.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti a szociális rendelet megalkotásáról szóló 5/1993.(VIII.27.) szóló rendelet módosításáról szóló 8/1997.(VI.17.) számú rendelet,

(7) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/1995.(IX.28.) rendelet módosításáról szóló 9/1997.(VI.17.) számú rendelet,

(8) Hatályát veszti a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/1997.(X.28.) számú rendelet,

(9) Hatályát veszti a folyékony hulladék kezeléséről szóló 13/1997.(XII.16.) számú rendelet,

(10) Hatályát veszti a szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/1995.(XII.21.) számú rendelet módosításáról szóló 15/1997.(XII.16.) számú rendelet,

(11) Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtott egyéb szolgáltatások díjának megállapításáról szóló 14/1995.(XII.21.) számú rendelet módosításáról szóló 16/1997.(XII.16.) számú rendelet,

(12) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 8/1997.(VI.17.) számú rendelet módosításáról szóló 17/1997.(XII.16.) számú rendelet,

8. § (1) Hatályát veszti az Önkormányzat 1998.évi költségvetéséről szóló 1/1998.(II.24.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 1997.évi gazdálkodásáról szóló 2/1998.(IV.16.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1998.(XI.2.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/1995.(IX.28.) rendelet módosításáról szóló 4/1998.(XI.2.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés és gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 5/1998.(XII.7.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti a gépjárműadó mértékének megállapításáról szóló 13/1995.(XII.21.) rendelet módosításáról szóló 6/1998.(XII.7.) számú rendelet,

(7) Hatályát veszti a szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/1995.(XII.21.) számú rendelet módosításáról szóló 7/1998.(XII.29.) számú rendelet,

(8) Hatályát veszti a vízhasználat díjának megállapításáról szóló 8/1998.(XII.29.) számú rendelet,

(9) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.21.) rendelet módosításáról szóló 9/1998.(XII.29.) számú rendelet,

9. § (1) Hatályát veszti az 1999.évi költségvetés megtárgyalásáról szóló 1/1999.(II.17.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtott egyéb szolgáltatások díjának megállapításáról szóló 14/1995.(XII.21.) számú rendelet módosításáról szóló 2/1999.(III.31.) számú rendelet,

(3) Hatályát veszti az önkormányzat 1998.évi gazdálkodásáról szóló 3/1999.(III.31.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a Víz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 4/1999.(XII.06.) számú rendelet,

10. § (1) Hatályát veszti a 2000.évi költségvetés megtárgyalásáról szóló 1/2000.(II.09.) számú rendelet.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés és gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 5/1998.(XII.07.) rendelet módosításáról szóló 2/2000.(II.09.) számú rendelet

(3) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1998.(XI.02.) rendelet módosításáról szóló 3/2000.(II.09.) számú rendelet,

(4) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2000.(II.23.) számú rendelet,

(5) Hatályát veszti az Önkormányzat 1999.évi gazdálkodásáról szóló 5/2000.(IV.7.) számú rendelet,

(6) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 8/1997.(VI.17.) rendelet módosításáról szóló 6/2000.(V.30.) számú rendelet,

(7) Hatályát veszti a víz- és csatornahasználat díjának megállapításáról szóló 9/2000.(XI.14.) számú rendelet,

(8) Hatályát veszti a locsolási kedvezményről szóló 10/2000.(XI.14.) számú rendelet,

(9) Hatályát veszti a telekadóról szóló 14/1997.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2000.(XII.05.) számú rendelet,

(10) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2000.(II.23.) rendelet módosításáról szóló 12/2000.(XII.14.) számú rendelet,

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.