Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 10- 2022. 05. 11

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.10.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 126 086 096 Ft bevétellel,
b) 126 086 096 Ft kiadással állapítja meg.”

[2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.]

(2) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból)

„a) személyi kiadások 15 774 227 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 1 718 219 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 44 920 389 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 671 594 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 10 293 630 Ft
f) felhalmozási jellegű kiadás 49 936 510 Ft”

2. § (1) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 10-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet