Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 11

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.11.

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

a) 118 125 158 Ft összes bevétellel,

b) 70 302 468 Ft összes kiadással,

c) 47 822 690 Ft záró pénzkészlettel állapítom meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 70 302 468 Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből 49 409 640 Ft,

aa) személyi juttatás 15 144 543 Ft,

ab) munkáltatói járulékok 1 712 118 Ft,

ac) dologi kiadások 20 672 717 Ft,

ad) pénzeszköz átadás 11 880 262 Ft, ebből segély 2 671 594 Ft, államháztartáson kívülre átadott 2 000 000 Ft, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek átadott 1 066 260 Ft, társulásnak átadott 1 477 783 Ft,

b) felhalmozási jellegű kiadás 20 073 709 Ft,

c) finanszírozási jellegű kiadás 771 527 Ft

d) egyéb sajátos jellegű elszámolások 47 592 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozom meg:

a) A 2021. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2022. május 11-én lép hatályba.