Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 19- 2022. 08. 19

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.08.19.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2003.(VI.12) rendelet módosításáról szóló 3/2013.(VII.12.) számú rendelet,

2. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a 2013.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/2014.(III.19.) számú rendelet,

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) számú rendelet,

4. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a 2015.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 2/2016.(V.25.) számú rendelet,

5. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a 2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2017.(V.30.) számú rendelet,

6. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) számú rendelet,

(2) Hatályát veszti a 2017.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 2/2018.(V.26.) számú rendelet,

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.