Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 10
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításához
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az Államháztartásról szóló (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1-2. §
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.
3. §
E szakasz hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz