Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 19

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.19.
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet tervezet 1-6. §-aihoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A rendelet tervezet 7. §-ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.