Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2023.03.01.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjaira terjed ki. Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjai (továbbiakban: „képviselő”) havonta tiszteletdíjra (továbbiakban: „tiszteletdíj”) jogosultak.

(2)1 A tiszteletdíj mértéke bruttó 55.000.- Ft.

3. § A képviselő a tiszteletdíjáról részben vagy egészben lemondhat.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete.

Kihirdetve: 2014.10.27.
Dr. Czipa Zoltán
jegyző
1

A 2. § (2) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.