Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 01

Varbó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §


(1) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.


(2) E rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba. 

Üveges Géza

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. augusztus 31-én kihirdettem.

Dr. Ignácz Dávid

          jegyző