Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 02. 25

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.05.27.

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

247 016 199 Ft

bevétellel

b)

135 955 199 Ft

kiadással

c)

91 332 050 Ft

maradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint veszi tudomásul.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2. melléklet és 3. melléklet szerint veszi tudomásul.

3. § (1) A többéves kihatással járó döntést (5. melléklet) Varbó Község Önkormányzata 2016. évben nem hozott.

(2) A 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A 2016. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Üveges Géza
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2017. május 26-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

1. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

5. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

7. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

8. melléklet a 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról