Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 02. 25

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018.05.31.

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Varbó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

284 293 644.-Ft

költségvetési bevétellel

b)

267 891 585.-Ft

költségvetési kiadással

c)

16 402 059.-Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal, a Varbói Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 10 melléklet tartalmazza.

(2) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 11 melléklet tájékoztató tábla tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 13 melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üveges Géza
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2018. május 30-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez