Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A Képviselő-testület Varbó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

375.638.819.-Ft

költségvetési bevétellel

b)

245.140.285.-Ft

költségvetési kiadással

c)

130.498.534.-Ft

költségvetési maradvánnyal


        hagyja jóvá.


(2)     Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)     A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint fogadja el.


(4)     A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait  a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal, a Varbói Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2, 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.,  6.3, 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §


(1)     Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 4.sz. tájékoztató tábla tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.(2) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Üveges Géza                                                                         Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2019. május 30-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző

Mellékletek