Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kormányzati funkció rendjét a 3. melléklet tartalmazza”

2. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Képviselő-testület tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásáról kezeléséről és ellenőrzéséről szóló részletes szabályokat a 4. melléklet tartalmazza”

3. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.