Hét Község Képviselő-testülete 10/2017(VIII.30.) önkormányzati rendelet

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 31

Hét Község    Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017(VIII.30. ) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólHét Község   Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Helyi népszavazást a település választópolgárai  20. %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


     2. §


(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2)   Hatályát veszti Hét Község  Önkormányzata Képviselő-testületének Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(X.22.) önkormányzati rendelete V.Fejezet 34.§-a.A VI.fejezet V.fejezetre a 35.§  számozása 34.§-ra változik.
Bende György                                                                              Schlögl Zoltánné

polgármester                                                                                         jegyző
A rendelet kihirdetésre került 2017. augusztus 30.napján.      

   

                                                                                                      Schlögl Zoltánné

                                                                                                                jegyző