Hét Község Képviselő-testülete 15/2017(XI.27.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2017. (X.27) önkormányzati rendelete A helyi adókról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2020. 12. 30

Hét  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

15/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete  
                                                

A helyi adókról 

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény (továbbiakban:Htv.)1.§ (1) bekezdésében  és  6.§-ában kapott  felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés h./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli  el.


 1.Általános rendelkezések

1.§

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén az alábbi adótípusokat szabályozza:

a.)magánszemélyek kommunális adója                                                                                                      

b.) helyi iparűzési adó


2. Magánszemélyek kommunális adója

2.§

Az adó  éves mértéke 14.000.-Ft

                                                 

3.Helyi iparűzési adó

3.§


(1) Az adó éves mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység  esetén az adóalap 1% -a.  


2020. január 1.naptól: Az adó éves mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6%-a


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként : 1500.-Ft


 4. Záró rendelezések

4.§


(1) A rendelet  2018. január 1.napján lép hatályba.

(2) 2017. december 31. napjával  veszti Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 10/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelete,valamint Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete az életminőséget javító helyi támogatási rendszerről szóló7/2000.(III.31.) önkormányzati rendelet,valamint módosítása a  2/ 2004.(I.16.) önkormányzati rendelet


Bende György                                                                                   Schlögl Zoltánné                                                              polgármester                                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve  2017. november 27.napján                           Schlögl Zoltánné               

                                                                                                                     jegyző


Mellékletek