Hét Község Képviselő-testülete 3/2019(IV.29.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 30- 2019. 12. 30

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról


Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

232.483.291 .- Ft

Költségvetési bevétellel      189.142.685.- Ft

Költségvetési kiadással
teljesítve hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., -1.4., mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását projektekként az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2018.évi általános működés és ágazati feladatok támogatása alakulását jogcímenként a 7.melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 9.melléklet tartalmazza

3. §

(1)A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.9.)önkormányzati rendelete
Bende György

Schlögl Zoltánné

polgármester

jegyző

A rendelet 2019. április 29.napján kihirdetve                           Schlögl Zoltánné
                                                                                                            jegyző