Hét Község Képviselő-testülete 8/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet

a képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 02. 18

Hét Község Képviselő-testülete 8/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet

a képviselők tiszteletdíjáról

2022.02.18.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A képviselők havi 30.000.- Ft mértékű tiszteletdíjra jogosultak.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2000. (II.14.) számú rendelet és azt módosító 1/2008. (II.13.), 16/2010. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletek.

1

Az 1. § a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.