Hét Község Képviselő-testülete 8/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet

a képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 10. 24- 2022. 02. 17

Hét Község Képviselő-testülete 8/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet

a képviselők tiszteletdíjáról

2019.10.24.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselők havi 20.000.- Ft mértékű tiszteletdíjra jogosultak.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2000. (II.14.) számú rendelet és azt módosító 1/2008. (II.13.), 16/2010. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletek.