Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 5.; 11.; és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2013.(X.31.)önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 1. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.