Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.05.27.

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez11

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.