Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.26.

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 119.965.144.-Ft költségvetési bevétellel

b) 100.920.501.-Ft költségvetési kiadással

c) 19.044.643.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 24.315.439.-Ft működési (hiány, többlet)

e) 1.868.296.-Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 25.482.967.-Ft finanszírozási bevétellel

g) 1.167.528.-Ft finanszírozási kiadással

h) 24.315.439.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 119.965.144.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet