Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 94.482.177.- Ft költségvetési bevétellel

b) 99.752.973.- Ft költségvetési kiadással

c) -5.270.796.- Ft költségvetési maradvánnyal

d) 25.482.967.- Ft finanszírozási bevétellel

e) 1.167.528.- Ft finanszírozási kiadással

f) 24.315.439.- Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 119.965.144.- Ft összes teljesített bevétellel

h) 100.920.501.- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.