Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.19.
A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet hatálya Hét község közigazgatási területén kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontja tartalmazza az önkormányzat kötelező feladataként a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítását, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg, valamint az Szt. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján rendelet-alkotási kötelezettség keletkezik.
A Képviselő-testület a már meglévő rendelet módosítását látja indokoltnak.
A jelenleg fennálló gazdasági helyzetre tekintettel, a képviselő-testület az idei évben a települési támogatásokra kevesebb összeggel tervezhet, ezért a rendelet 11. §-ában szereplő „Karácsonyi támogatás” ellátást módosítani kívánja.
Javasolt továbbá a Mikulás csomagot az Önkormányzat 2022. évi költségvetése saját bevételei terhére biztosítani a településen élő gyermekek részére.
Tekintettel a fentiekre, kezdeményezem A települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 8/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítását.