Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Hét Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.