Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület 2022. február 15-én megalkotta Hét Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A rendelet módosítás indoka az utolsó rendeletmódosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások rendezése.