Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Hét Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.