Mogyoróska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 13:30

Mogyoróska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Mogyoróska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 81.159.271.-Ft. Költségvetési bevétellel, 34.679.798.-Ft. Költségvetési kiadással, -46.479.473.-Ft. Költségvetési maradvánnyal, 44.061.053.-Ft. Finanszírozási bevétellel, 802.144.-Ft. Finanszírozási kiadással, 43.258.909.-Ft. Költségvetési maradvánnyal, 125.220.324.-Ft. Összes teljesített bevétellel, 35.481.942.-Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A z Önkormányzat a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat a 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

c) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését, a létszámadatokat, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) Az Önkormányzat az állami támogatást jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

f) A 2020. évi tényadatok és a 2021. évi teljesített adatok szerint a 2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

g) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

h) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

i) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

j) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

k) A 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

l) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

m) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

n) A pénzeszközök változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a költségvetési maradvány 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 13 óra 30 perckor lép hatályba.