Tiszatardos község képviselő testületének 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2019. 02. 12- 2020. 12. 31

Tiszatardos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


                        helyi iparűzési adót

                     

vezet be.

2. §


Az e rendelettel megállapított adóval kapcsolatos eljárásokban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Helyi adó tv.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3. §

A helyi iparűzési adó mértéke

a./ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 0,9 %-a,

b./ ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 1000 Ft/ naptári nap.

4. §


Törölte az 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet.

5. §


(1) A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet.
                                    Varga Sándor                                                Dr. Kovács Zoltán

                                    polgármester                                                        jegyző