Tiszatardos község képviselő testületének 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Tiszatardos község képviselő testületének 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Tiszatardos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be.

2. § Az e rendelettel megállapított adóval kapcsolatos eljárásokban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Helyi adó tv.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3. §1 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

5. § (1) A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.