Tiszatardos község képviselő testületének 6/2020 (VI.16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 17

Tiszatardos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást                           171 373 599 Ft  bevétellel

               137 564 900  Ft  kiadással

                           33 808 699 Ft költségvetési maradvánnyal


hagyom jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.


(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 1.2.,1.3.,1.4. mellékleten szerint fogadom el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. melléklet szerint fogadom el.

            2. §Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:


Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.


3. §


(1) Felhívom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


            4.§


(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet.Dr. Kovács Zoltán                                                                 Kiss István

       jegyző                                                                           polgármester