Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tiszatardos Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 150 297 804 Ft bevétellel, 137 454 075 Ft kiadással, 12 843 729 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadom el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadom el.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat maradványát a 9. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

(3) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

(4) Az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2020. december 31-i állapot szerint a 11. melléklet, az önkormányzat részesedéseit a 12. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Felhívom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 19 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf