Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.