Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.