Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről

Hatályos: 2022. 10. 04

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.04.
a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről
Végső előterjesztői indokolás
a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről szóló rendelettervezethez
Tisztelt Képviselőtestület!
A rászorulók részére biztosítható szociális célú tűzifa támogatás odaítélésének, kiosztásának 2022-ben is feltétele az erre vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadása.
A pályázati felhívásban, valamint a támogató okiratban foglaltaknak megfelelően a rendelettervezet elkészült. Tájékoztatásul közlöm, hogy 86 erdei m3 tűzifa támogatásra nyújtottuk be önkormányzatunk kérelmét, mellyel szemben 66 erdei m3 kemény lombos tűzifa támogatás megvásárlásához szükséges támogatásban részesülünk.
Fentiekre figyelemmel azt javasoljuk, hogy a támogatás mértékét háztartásonként 0,8 erdei m3 kemény lombos tűzifa támogatásban állapítsuk meg, tekintettel arra, hogy mintegy 80 háztartás részesült téli tüzelő támogatásban a tavalyi év folyamán, s ezen háztartások száma azóta sem változott.
Az elmúlt évhez képest, figyelemmel arra, hogy mind a bérjövedelmek, mind a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások viszonylag jelentős mértékben emelkedtek 2022-ben, a rászorultsági jövedelemhatárokat a minimálnyugdíj 600%-ra, azaz 171.000,- Ft-ra javasoljuk megemelni. Ezzel valószínűsíthető, hogy azok a háztartások, akik eddig is részesültek a szociális tűzifa támogatásban, a továbbiakban is megkaphatják ezt a fajta segítséget.
Végezetül, továbbra is meg kell felelni azon előírásnak, mely szerint az önkormányzat semmilyen címen nem kér ellenszolgáltatást /pl. szállításért/ a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől, s ez jelenik meg a rendelettervezet 4. § (5) bekezdésében.
Tiszatardos, 2022. szeptember 23.
Kiss István Dr. Kovács Zoltán
polgármester jegyző