Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 10. 23

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2014.10.23.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjaira terjed ki. Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjai (továbbiakban: „képviselő”) havonta tiszteletdíjra (továbbiakban: „tiszteletdíj”) jogosultak. ​

(2) A tiszteletdíj mértéke bruttó 30.000,- Ft. ​

3. § A képviselő a tiszteletdíjáról részben vagy egészben lemondhat. ​

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, egyéb juttatásáról, költségtérítéséről szóló 10/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Czipa Zoltán
jegyző