Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 10. 22

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

2016.10.22.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásáért felelős Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A háziorvosi körzet határa Sajólászlófalva község teljes közigazgatási területe, mely a kondói háziorvosi körzethez tartozik.

2. § A házi gyermekorvosi körzet határa Sajólászlófalva község teljes közigazgatási területe, mely a radostyáni gyermekorvosi körzethez tartozik

3. § A védőnői ellátási körzet határa Sajólászlófalva község teljes közigazgatási területe, mely a Parasznya II. számú védőnői körzethez tartozik

4. § A fogorvosi alapellátás körzet határa Sajólászlófalva község teljes közigazgatási területe, mely a Sajószentpéter III. számú fogorvosi körzethez tartozik.

5. § Az iskola-egészségügyi feladatellátás körzethatára a Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda intézményre terjed ki.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Község egészségügyi alapellátások körzeteinek és székhelyének megállapításáról szóló 20/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.Pálcza Józsefné
polgármesterDr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2016. október 21-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző