Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról

Hatályos: 2017. 05. 19

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezheti.

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • a) hivatali munkaidő: munkanapokon 7:00 óra és 15:00 óra közötti időtartam;
  • b) hivatali helyiség: a Sajólászlófalva Község Önkormányzata székhelyén (3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty u. 15.), a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség.

3. § (1) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. §-ban meghatározott díjat kell megfizetni. A díj megfizetése a házasulókat egyetemlegesen terheli.

(2) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni.

(3) Nem kell díjat fizetni a házasulóknak, ha legalább egyikük lakóhelye Sajólászlófalva község közigazgatási területén van.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 13.386,- Ft + ÁFA.

(2) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 11.811,- Ft + ÁFA.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj: 11.024,- Ft + ÁFA.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő része, vagy egésze helyett

  • a) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 10.000,- Ft díjazás;
  • b) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 10.000,- Ft díjazás;
  • c)[1]

6. § (1) A díj megfizetését a házasulók legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 8 nappal fizetik meg Sajólászlófalva Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára és azt az anyakönyvező részére igazolják.

(2) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a házasulók a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül a befizető részére vissza kell fizetni.

7. § E rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző


[1] Az 5. § (1) bekezdés c) pontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.