Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 02

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017.09.02.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. § (1) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló 7/2010. (VI. 23.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2017. szeptember 1-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző