Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület Varbó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

216.364.566.-Ft

költségvetési bevétellel

b)

  70.022.956.-Ft

költségvetési kiadással

c)

146.341.610.-Ft

költségvetési maradvánnyal


        hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és a Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


3. §


Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 4. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Pácza Józsefné                                                                      Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2019. május 30-án kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző