Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 27

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A Képviselő-testület Sajólászlófalva Község Önkormányzata2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

261 341 296.-Ft

költségvetési bevétellel

b)

144 483 077.-Ft

költségvetési kiadással

c)

116.858.219.-Ft

költségvetési maradvánnyal


 hagyja jóvá.


(2)Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint fogadja el.


(4)A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait  a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat és a Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3..6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


(1) A 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a5.tájékoztató tábla tartalmazza.


(2) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 4. tájékoztató táblatartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1, 7.2 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.(2) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a8. tájékoztató táblatartalmazza.5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Pálcza Józsefné    sk.                                                                 Dr. Nagy Petronella  sk.

             polgármester                                                                                      jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2020. június 26-án kihirdettem.
Dr. Nagy Petronella  sk.

jegyző


Mellékletek