Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 256 203 035.-Ft Költségvetési bevétellel
  • b) 177 538 687.-Ft Költségvetési kiadással
  • c) 78 664 348.-Ft Költségvetési maradvánnyal
  • d) 118 505 532.-Ft Finanszírozási bevétellel
  • e) 1 849 140.-Ft Finanszírozási kiadással
  • f) 116 656 392.-Ft Finanszírozási maradvánnyal
  • g) 374 708 567.-Ft Összes teljesített bevétellel
  • h) 179 387 827.-Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 2. pontja; 1. melléklet 3. pontja; 1. melléklet 4. pontja szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

dr. Nagy Petronella

Pálcza Józsefné

jegyző

polgármester

1. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

1.1..pdf

1.2..pdf

1.3..pdf

1.4..pdf

2. melléklet

4. a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2.1..pdf

2.2..pdf

3. melléklet

2. a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

3..pdf

4. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

4..pdf

5. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

5..pdf

7. melléklet

3.3. a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

7..pdf

8. melléklet

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8..pdf