Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 18

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


 Helyi népszavazást a damaki választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 12/2000.(XI.01.) önkormányzati rendelet.


Baranyay Barnabás                                                   Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                                        jegyző