Damak Község Polgármesterének 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Hatályos: 2023. 02. 01

Damak Község Polgármesterének 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

2023.02.01.

Damak Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben és Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1 %-a.

2. §2

3. §3 Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól – a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően – az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 160.000 forintot.

4. §4 A Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

5. § Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.

1

Módosított paragrafus a 2/2021.(I.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján. Hatályos 2021.02.01. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 17/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021.01.01. napjától.

3

A 3. § a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.