Oroszló Község Önkormányzat

Oroszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2014.(III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati étkeztetés 2013. évi térítési díjairól szóló 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 31- 2014. 03. 31

Oroszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2014.(III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati étkeztetés 2013. évi térítési díjairól szóló

2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati étkeztetés 2013. évi térítési díjairól szóló 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az R. címében és a preambulumában a „2013. évi” szövegrész hatályát veszti.

2.§

Az R. 2.§-ában a „350” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „400” szövegrész lép.

3.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         Kázmér Miklósné                                                                                              Dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                                  jegyzőKihirdetve: 2014. március 31-én!
   Dr. Sitkei Lukács

jegyző