Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 06. 12

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

 Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

54.967,- E Ft

Költségvetési bevétellel52.563,- E Ft

Költségvetési kiadással


3.776,- E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A Képviselő-testület az 1.§-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2)  A képviselő-testület 1.§-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített pénzmaradványának kimutatását a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. számú melléklet részletezett mérlegadatok alapján 228.385,- e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4.§

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2013. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 5. sz. melléklet szerint.


5. §


 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sitkei Lukács

Kázmér Miklósné

jegyző

polgármester

Kihirdetve:  2014  év… május hó 26 napon.                       

Dr. Sitkei Lukács

jegyző