Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 10/2015 (X.30..) önkormányzati rendelete

A mezőőri szolgálat működéséről szóló 4/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 01- 2015. 11. 02

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a mezőőri szolgálat működéséről szóló 4/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) következők szerint módosítja.

  1. §
  1. Az R. 5. § kiegészül az alábbi szövegrésszel „(1a) A hibásan, hiányosan benyújtott önbevallás esetén az (1) bekezdésben írt kötelezetnek – felszólításra – ismételt javított, kiegészített önbevallást kell benyújtania a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül azzal, hogy amennyiben a határidő lejárta munkaszüneti napra, pihenő napra esik, úgy az azt követő első munkanapon jár le a határidő.”.
  2. Az R. 5. § (1) bekezdésében írt „3.000.- Ft/év” szövegrész kiegészül a „/hrsz.” szövegrésszel.
  3. Az R. 5. § (3) bekezdésében írt „január” szövegrész helyében „április”, míg a „július” szövegrész helyében „október” szövegrész lép.


2.§

A rendelet 2015. november 1-én lép hatályba és 2015. november 3-án hatályát veszti.
            Molnár Gábor                                                                        Dr. Sitkei Lukács

            polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2015. október 30-án!Dr. Sitkei Lukács

       jegyző