Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 6/2015 (V.29..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 05. 30

Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Népszavazás tv.)  92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §


(1) A rendelet hatálya Oroszló község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A helyi népszavazásra a Népszavazási törvényben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.

2. §


A Népszavazási tv. 33. §-a alapján a képviselőtestület helyi népszavazást kizárólag a abban a kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja. A képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles elrendelni helyi népszavazás megtartását.


3. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselőtestület köteles elrendelni a helyi népszavazást.

4. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                   Molnár Gábor                                                                                       dr. Sitkei Lukács

                   polgármester                                                                                                 jegyző




Kihirdetve: 2015. 05.29.



                                                                                  dr. Sitkei Lukács

                                                                                            jegyző