Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 9/2015 (IX.30..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 01- 2015. 10. 01

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az R. 2.§-ában lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe az „Adóköteles a lakás.” szövegrész lép.

2.§

Az R. 3.§-ában lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe „Az adó mértéke lakásonként évi 5.000.- Ft.” szövegrész lép.

3.§

(1) A rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Molnár Gábor                                                                                        Dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                                    jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember 30.
Dr. Sitkei Lukács

      jegyző