Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2016 (II.22..) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 23- 2016. 02. 28

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásai formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1.§

(1) Az R. 21. § (1) bekezdés a.) pontjában lévő mondat első fordulatában szereplő „130” szövegrész hatályát veszti és  helyébe a „190” szövegrész lép, ugyanezen mondat második fordulatában szereplő „150” szövegrész hatályát veszti és helyében a „200” szövegrész lép.

(2) Az R. 21. § (1) bekezdés b.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

 „b.) Lakhatási célra nyújtott települési támogatás esetén a támogatási összeg, ha nem éri el a meghatározott nettó jövedelem 50%-át, akkor havonta 5000,- Ft, más esetben 2500,- Ft természetbeni formában a megjelölt (lakbér, áram, gáz, víz) szolgáltató felé történő átutalással. Ha az igénylő a tüzelő támogatást igényli, amennyiben megfelel az a.) pont szerinti jövedelemhatárnak adott év szeptember hónapjában 25.000,- forint értékben tüzelőanyag biztosítását választhatja. A két ellátás egyszerre nem vehető igénybe.”

2.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 2016. február 29-én hatályát veszti.                           Molnár Gábor                                                            Dr. Sitkei Lukács

                            polgármester                                                                      jegyzőKihirdetve: 2015. február 22.
                                                                       Dr. Sitkei Lukács

                                                                             jegyző