Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2016 (IV.29..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 03

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

Az R. Harmadik része kiegészül az alábbi szöveggel:

„5/A § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

            (2) Az idegenforgalmi adó mértéke: 200.- Ft/fő/éj.”

2. §

(1) A rendelet 2016. június 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet 2016. június 4-én hatályát veszti.

            Molnár Gábor                                                                                        Dr. Sitkei Lukács

             polgármester                                                                                                    jegyzőKihirdetve: 2016. április 29.Dr. Sitkei Lukács

       jegyző